Feature-level Incongruence Reduction for Multimodal Translation

Zhifeng Li | Yu Hong | Yuchen Pan | Jian Tang | Jianmin Yao | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: ALVR | NAACL |