Hate Speech Detection Based on Sentiment Knowledge Sharing

Xianbing Zhou | Yang Yong | Xiaochao Fan | Ge Ren | Yunfeng Song | Yufeng Diao | Liang Yang | Hongfei Lin |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |