CLEVE: Contrastive Pre-training for Event Extraction

Ziqi Wang | Xiaozhi Wang | Xu Han | Yankai Lin | Lei Hou | Zhiyuan Liu | Peng Li | Juanzi Li | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |