Bridging Subword Gaps in Pretrain-Finetune Paradigm for Natural Language Generation

Xin Liu | Baosong Yang | Dayiheng Liu | Haibo Zhang | Weihua Luo | Min Zhang | Haiying Zhang | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |