Maria: A Visual Experience Powered Conversational Agent

Zujie Liang | Huang Hu | Can Xu | Chongyang Tao | Xiubo Geng | Yining Chen | Fan Liang | Daxin Jiang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |