From Paraphrasing to Semantic Parsing: Unsupervised Semantic Parsing via Synchronous Semantic Decoding

Shan Wu | Bo Chen | Chunlei Xin | Xianpei Han | Le Sun | Weipeng Zhang | Jiansong Chen | Fan Yang | Xunliang Cai |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL