Towards User-Driven Neural Machine Translation

Huan Lin | Liang Yao | Baosong Yang | Dayiheng Liu | Haibo Zhang | Weihua Luo | Degen Huang | Jinsong Su |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |