Deep Differential Amplifier for Extractive Summarization

Ruipeng Jia | Yanan Cao | Fang Fang | Yuchen Zhou | Zheng Fang | Yanbing Liu | Shi Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |