Novel Slot Detection: A Benchmark for Discovering Unknown Slot Types in the Task-Oriented Dialogue System

Yanan Wu | Zhiyuan Zeng | Keqing He | Hong Xu | Yuanmeng Yan | Huixing Jiang | Weiran Xu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |