UNIMO: Towards Unified-Modal Understanding and Generation via Cross-Modal Contrastive Learning

Wei Li | Can Gao | Guocheng Niu | Xinyan Xiao | Hao Liu | Jiachen Liu | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |