Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit

Xiaonan Li | Yunfan Shao | Tianxiang Sun | Hang Yan | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |