OpenAttack: An Open-source Textual Adversarial Attack Toolkit

Guoyang Zeng | Fanchao Qi | Qianrui Zhou | Tingji Zhang | Zixian Ma | Bairu Hou | Yuan Zang | Zhiyuan Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |