KuiLeiXi: a Chinese Open-Ended Text Adventure Game

Yadong Xi | Xiaoxi Mao | Le Li | Lei Lin | Yanjiang Chen | Shuhan Yang | Xuhan Chen | Kailun Tao | Zhi Li | Gongzheng Li | Lin Jiang | Siyan Liu | Zeng Zhao | Minlie Huang | Changjie Fan | Zhipeng Hu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP |