Huawei’s Submissions to the WMT20 Biomedical Translation Task

Wei Peng | Jianfeng Liu | Minghan Wang | Liangyou Li | Xupeng Meng | Hao Yang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT