IIE’s Neural Machine Translation Systems for WMT20

Xiangpeng Wei | Ping Guo | Yunpeng Li | Xingsheng Zhang | Luxi Xing | Yue Hu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | WMT |
SIG: SIGMT

Citations

URL