HW-TSC’s Participation in the WAT 2020 Indic Languages Multilingual Task

Zhengzhe Yu | Zhanglin Wu | Xiaoyu Chen | Daimeng Wei | Hengchao Shang | Jiaxin Guo | Zongyao Li | Minghan Wang | Liangyou Li | Lizhi Lei | Hao Yang | Ying Qin |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL | WAT |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study