Translation of New Named Entities from English to Chinese

Zizheng Zhang | Tosho Hirasawa | Wei Houjing | Masahiro Kaneko | Mamoru Komachi |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL | WAT |

Citations

URL