A Knowledge-Enhanced Pretraining Model for Commonsense Story Generation

Jian Guan | Fei Huang | Zhihao Zhao | Xiaoyan Zhu | Minlie Huang |

Paper Details:


Year: 2020

Venue: TACL |