ERNIE at SemEval-2020 Task 10: Learning Word Emphasis Selection by Pre-trained Language Model

Zhengjie Huang | Shikun Feng | Weiyue Su | Xuyi Chen | Shuohuan Wang | Jiaxiang Liu | Xuan Ouyang | Yu Sun |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Barcelona (online)
Venue: COLING | SemEval |
SIG: SIGLEX

Citations

URL

No Citations Yet