IR&TM-NJUST@CLSciSumm 20

Heng Zhang | Lifan Liu | Ruping Wang | Shaohu Hu | Shutian Ma | Chengzhi Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | sdp |