A Hybrid System for NLPTEA-2020 CGED Shared Task

Meiyuan Fang | Kai Fu | Jiping Wang | Yang Liu | Jin Huang | Yitao Duan |

Paper Details:

Month: December
Year: 2020
Location: Suzhou, China
Venue: AACL | NLP-TEA |