The JDDC Corpus: A Large-Scale Multi-Turn Chinese Dialogue Dataset for E-commerce Customer Service

Meng Chen | Ruixue Liu | Lei Shen | Shaozu Yuan | Jingyan Zhou | Youzheng Wu | Xiaodong He | Bowen Zhou |

Paper Details:

Month: May
Year: 2020
Location: Marseille, France
Venue: LREC |