Visual Grounding Annotation of Recipe Flow Graph

Taichi Nishimura | Suzushi Tomori | Hayato Hashimoto | Atsushi Hashimoto | Yoko Yamakata | Jun Harashima | Yoshitaka Ushiku | Shinsuke Mori |

Paper Details:

Month: May
Year: 2020
Location: Marseille, France
Venue: LREC |

Citations

URL

No Citations Yet