Revisiting Representation Degeneration Problem in Language Modeling

Zhong Zhang | Chongming Gao | Cong Xu | Rui Miao | Qinli Yang | Junming Shao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |