Active Sentence Learning by Adversarial Uncertainty Sampling in Discrete Space

Dongyu Ru | Jiangtao Feng | Lin Qiu | Hao Zhou | Mingxuan Wang | Weinan Zhang | Yong Yu | Lei Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |