ZEN: Pre-training Chinese Text Encoder Enhanced by N-gram Representations

Shizhe Diao | Jiaxin Bai | Yan Song | Tong Zhang | Yonggang Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |