CDEvalSumm: An Empirical Study of Cross-Dataset Evaluation for Neural Summarization Systems

Yiran Chen | Pengfei Liu | Ming Zhong | Zi-Yi Dou | Danqing Wang | Xipeng Qiu | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |