Pretrain-KGE: Learning Knowledge Representation from Pretrained Language Models

Zhiyuan Zhang | Xiaoqian Liu | Yi Zhang | Qi Su | Xu Sun | Bin He |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |