BERT-MK: Integrating Graph Contextualized Knowledge into Pre-trained Language Models

Bin He | Di Zhou | Jinghui Xiao | Xin Jiang | Qun Liu | Nicholas Jing Yuan | Tong Xu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |