Logic2Text: High-Fidelity Natural Language Generation from Logical Forms

Zhiyu Chen | Wenhu Chen | Hanwen Zha | Xiyou Zhou | Yunkai Zhang | Sairam Sundaresan | William Yang Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |