CommonGen: A Constrained Text Generation Challenge for Generative Commonsense Reasoning

Bill Yuchen Lin | Wangchunshu Zhou | Ming Shen | Pei Zhou | Chandra Bhagavatula | Yejin Choi | Xiang Ren |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |