Active Learning Approaches to Enhancing Neural Machine Translation

Yuekai Zhao | Haoran Zhang | Shuchang Zhou | Zhihua Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |