StyleDGPT: Stylized Response Generation with Pre-trained Language Models

Ze Yang | Wei Wu | Can Xu | Xinnian Liang | Jiaqi Bai | Liran Wang | Wei Wang | Zhoujun Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP | Findings |