ALBERT-BiLSTM for Sequential Metaphor Detection

Shuqun Li | Jingjie Zeng | Jinhui Zhang | Tao Peng | Liang Yang | Hongfei Lin |

Paper Details:

Month: July
Year: 2020
Location: Online
Venue: ACL | Fig-Lang | WS |

Citations

URL