Multi-Fact Correction in Abstractive Text Summarization

Yue Dong | Shuohang Wang | Zhe Gan | Yu Cheng | Jackie Chi Kit Cheung | Jingjing Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |