MedDialog: Large-scale Medical Dialogue Datasets

Guangtao Zeng | Wenmian Yang | Zeqian Ju | Yue Yang | Sicheng Wang | Ruisi Zhang | Meng Zhou | Jiaqi Zeng | Xiangyu Dong | Ruoyu Zhang | Hongchao Fang | Penghui Zhu | Shu Chen | Pengtao Xie |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |