Improving Text Generation with Student-Forcing Optimal Transport

Jianqiao Li | Chunyuan Li | Guoyin Wang | Hao Fu | Yuhchen Lin | Liqun Chen | Yizhe Zhang | Chenyang Tao | Ruiyi Zhang | Wenlin Wang | Dinghan Shen | Qian Yang | Lawrence Carin |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |