Hierarchical Graph Network for Multi-hop Question Answering

Yuwei Fang | Siqi Sun | Zhe Gan | Rohit Pillai | Shuohang Wang | Jingjing Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |