Coreferential Reasoning Learning for Language Representation

Deming Ye | Yankai Lin | Jiaju Du | Zhenghao Liu | Peng Li | Maosong Sun | Zhiyuan Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |