Train No Evil: Selective Masking for Task-Guided Pre-Training

Yuxian Gu | Zhengyan Zhang | Xiaozhi Wang | Zhiyuan Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |