De-Biased Court’s View Generation with Causality

Yiquan Wu | Kun Kuang | Yating Zhang | Xiaozhong Liu | Changlong Sun | Jun Xiao | Yueting Zhuang | Luo Si | Fei Wu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |