Question Directed Graph Attention Network for Numerical Reasoning over Text

Kunlong Chen | Weidi Xu | Xingyi Cheng | Zou Xiaochuan | Yuyu Zhang | Le Song | Taifeng Wang | Yuan Qi | Wei Chu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |