Towards Persona-Based Empathetic Conversational Models

Peixiang Zhong | Chen Zhang | Hao Wang | Yong Liu | Chunyan Miao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |