Diverse, Controllable, and Keyphrase-Aware: A Corpus and Method for News Multi-Headline Generation

Dayiheng Liu | Yeyun Gong | Yu Yan | Jie Fu | Bo Shao | Daxin Jiang | Jiancheng Lv | Nan Duan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |