Tell Me How to Ask Again: Question Data Augmentation with Controllable Rewriting in Continuous Space

Dayiheng Liu | Yeyun Gong | Jie Fu | Yu Yan | Jiusheng Chen | Jiancheng Lv | Nan Duan | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |