Optimus: Organizing Sentences via Pre-trained Modeling of a Latent Space

Chunyuan Li | Xiang Gao | Yuan Li | Baolin Peng | Xiujun Li | Yizhe Zhang | Jianfeng Gao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |

Citations

URL