TernaryBERT: Distillation-aware Ultra-low Bit BERT

Wei Zhang | Lu Hou | Yichun Yin | Lifeng Shang | Xiao Chen | Xin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |

Citations

URL