Contrastive Distillation on Intermediate Representations for Language Model Compression

Siqi Sun | Zhe Gan | Yuwei Fang | Yu Cheng | Shuohang Wang | Jingjing Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |