Selection and Generation: Learning towards Multi-Product Advertisement Post Generation

Zhangming Chan | Yuchi Zhang | Xiuying Chen | Shen Gao | Zhiqiang Zhang | Dongyan Zhao | Rui Yan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |