Cross-Thought for Sentence Encoder Pre-training

Shuohang Wang | Yuwei Fang | Siqi Sun | Zhe Gan | Yu Cheng | Jingjing Liu | Jing Jiang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2020
Location: Online
Venue: EMNLP |